W bieżącym numerze: 16/2014

Tajemnice Ryszarda Kuklińskiego

– Kampania na rzecz Ryszarda Kuklińskiego, którą prowadzą jego zwolennicy, obraża polskie społeczeństwo. Karmi się je mitami i legendami. Nakazuje w nie wierzyć. Zastępuje się nimi wiedzę, która jest ograniczona, ale coraz bardziej dostępna – mówi gen. dr Franciszek Puchała. W jego książce „Szpieg CIA w polskim sztabie generalnym. O Ryszardzie Kuklińskim bliżej prawdy” przeczytać można m.in.: „W życiu Kuklińskiego były okresy, kiedy na kompromitujących go materiałach mógł być pozyskany do współpracy przez polskie służby. Od 7 marca do 13 kwietnia 1946 r. Kukliński przebywał w areszcie śledczym we Wrocławiu podejrzany o napad rabunkowy z bronią w ręku. Prawdopodobnie wtedy zwerbowało go UB”.

Piramida Amber Gold – rozmowa z prok. Izabelą Janeczek

– Nad analizą finansów spółki Amber Gold pracowało przez pół roku 28 biegłych z Ernst & Young Audyt Polska. Wpłat na lokaty w Amber Gold dokonało ok. 15 tys. osób. Z ponad 850 mln zł, które wpłynęły na lokaty, ponad 214 mln zł pochłonęł...
Fot. K. Żuczkowski

Skąd wstyd u artysty – rozmowa z Arturem Żmijewskim

– Trudno mi powiedzieć, czym jest polityka. Definiuję politykę jako miejsce spotkania – to chyba jej najpojemniejsze pojęcie. Widzę politykę jako bardzo szeroką dyskusję, gdzie żądania i postulaty wszystkich grup mogą się zmieścić – mówi Ar...

Maczków – skrawek Polski w Niemczech

Gdy wiosną 1945 r. ucichły działania wojenne, spora część Dolnej Saksonii znalazła się pod kontrolą 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Według historyka prof. Jana Rydla na przełomie lat 1944-1945 w okolicach Emslandu przebywało ni...